Üretim

Tasarımı ve projelendirmesi tamamlanmış işler, planlama birimi tarafından üretime aktarılır. İşin malzeme ihtiyaç planlaması, üretim, sevkiyat ve montaj planlamasının akabinde üretimine geçilir. Üretimde, giriş kontrolü yapılarak istenen kalitede olduğu tespit edilmiş hammadde kullanılır. Üretim ve kontroller, kalibrasyona tabi tutulmuş ölçüm aletleri kullanılarak yapılır. Kaynak, boya ve yapıştırma prosesleri başta olmak üzere tüm proseslerde gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip, kalifiye personel görevlendirilir.